MultiPurpose Personální služby & poradenství

Proč využít assessment centra?

Assessment centrum je nejspolehlivější metodou pro výběr zaměstnanců. Díky interaktivní povaze metody a simulacím reálných pracovních situací zachycuje plastický obraz schopností a dovedností účastníků. Výstupy z assessment centra umožňují zodpovědně se rozhodnout při obsazování pracovní pozice z vnějších i vnitřních zdrojů. Výsledky assessment centra poskytují adekvátní oporu i pro výběr pracovníků, kteří mají být povýšeni či propuštěni. Kvalitně zrealizované assessment centrum znamená větší jistotu při výběru "správných lidí na správná místa" i úsporu nákladů spojených se špatnými rozhodnutími.

Proč AC s Your Solution?

Psychologické vzdělání a praxe našich hodnotitelů jsou zárukou odborně a kvalitně odvedené práce. Předcházíme chybám a zkreslením, kterých se obvykle dopouštějí nekvalifikovaní a nezkušení hodnotitelé. Jako psychologové dobře víme, jak zajistit přesnost při pozorování, hodnocení i interpretaci. Díky zkušenostem z obchodního a manažerského prostředí myslíme pragmaticky a poskytujeme praktická řešení korespondující s potřebami klienta. Zpracováváme komplexní zprávy o kompetencích účastníků, které slouží jako podklad pro výběrové rozhodnutí, kvalitní zpětnou vazbu i další práci s úspěšnými uchazeči.

Zajímá vás, jak může assessment centrum pomoci právě vám?

Kontaktujte nás!

Odbornost

Naši zkušení psychologové vědí nejenom co a jak, ale hlavně proč. Proto naše flexibilní a fungující řešení uspokojují i náročné klienty.

Spolehlivost

Ve všech oblastech naší spolupráce se můžete 100% spolehnout, že splníme vše, co jsme slíbili. Stejně spolehlivé je i naše poradenství.

Efektivita

Přizpůsobíme se vašim potřebám. Pracujeme rychle a efektivně. Jsme k dispozici, když nás potřebujete, a navíc šetříme vaše zdroje.

Komfort

S našimi službami získáte veškerý komfort. Zajistíme vše potřebné po odborné, tak i organizační stránce. Svých cílů tak dosáhnete snáze.

Výhody našeho assessment centra oproti alternativám

 • Know-how profesionálů

  Díky tomu, že se designování a realizaci AC věnujeme profesionálně, neustále rozvíjíme své assessorské "know-how". Všechny modelové situace testujeme a vytváříme na předem definované kompetence. Vše tak dokonale "sedí".

 • Objektivita posouzení

  Jsme trénovaní v uplatňování mentálních dovedností nezbytných pro zisk spolehlivých výstupů z AC. Patří mezi ně udržení pozornosti po celou dobu trvání AC, soustředění na relevantní chování, všímavost k důležitým detailům, odolnost vůči rušivým podnětům, sebereflexe ad.

 • Úspora vašich financí

  Jsme dobří v optimalizaci nákladů a díky tomu šetříme vaše firemní peníze. U nás se vám nikdy nestane, že zaplatíte za něco, co není potřeba.

 • Spravedlivost, rovné příležitosti

  Přítomnost vnějších profesionálních hodnotitelů podporuje vnímanou spravedlnost účastníky AC a tedy i dobré jméno společnosti dovnitř i navenek. Obsah AC je v souladu s politikou rovných příležitostí pro různé kategorie osob a žádnou nezvýhodňoval. Nedochází k diskriminaci na základě věku či pohlaví.

 • Vědecké principy a praxe

  Stavíme na principech a metodice, jejichž fungování dokládají praktické zkušenosti i výzkumy. Sami se dlouhodobě problematice AC věnujeme i na výzkumném poli.

 • Spolupráce s významnými firmami

  Díky zkušenostem z širokého spektra organizací s rozdílným postavením na trhu, strukturou i firemní kulturou, dovedeme nalézt vhodné řešení právě pro vás. Neuplatňujeme "šablonovitý" přístup.

 • Autorské modelové situace

  Používáme autorské modelové situace a zadání přizpůsobujeme na míru pro každé AC. Nerecyklujeme zadání úkolů a předcházíme riziku, že by se uchazeči se zadáním setkali již dříve. Máme k dispozici více než 100 pečlivě vytvořených a otestovaných situací.

 • Profesionální výstupní zpráva

  V našich zprávách uvádíme jen podložené informace, nesnažíme se o "věštění z koule". Vyjadřujeme se o relevantních kompetencích a konkrétně. Vyhýbáme se obecným a vágním formulacím. Ve zprávách o účastnících AC zachytíme vše podstatné. Písemný výstup tak získáte pohodlně a rychle.

Go to top of page